Elafibranor (GFT505) Pudra - NASH Müalicə Tədqiqatı üçün Yeni Dərman